Ervaring sinds 1999

Avonda Faunabeheer kent zijn oorsprong in 1999. Ver daarvoor was oprichter Eelke Tieleman echter al actief in het faunabeheer en de valkerij. Zijn reeds aanwezige kennis en ervaring heeft hij in dat jaar in een nieuwe onderneming gestoken, welke al snel uitgroeide tot een succesvolle faunabeheerder.

Ons verhaal

Wat begon met het geven van roofvogeldemonstraties in dierentuinen, mondde in 2004 uit in enkel het beheren van fauna. Met het bestrijden van duivenoverlast heeft Avonda hele wijken ontdaan van verregaande vervuiling door duivenpopulaties beheersbaar te maken. Ook andere (nader op deze site te benoemen) diersoorten kennen inmiddels een rijke historie aan uiteenlopende projecten.

Efficiënte oplossingen

Avonda streeft erna om een zo efficiënt mogelijke oplossing te bieden voor ieder probleem, maar houdt daarbij de diervriendelijkheid sterk in acht. Opdrachtgevers wordt een transparant en planmatig verhaal voorgehouden en kunnen rekenen op een discrete behandeling van ieder project. Ook werken wij regelmatig samen met ecologen.

Werkgebied

Het werkgebied van het bedrijf omvat geheel Nederland. Als ‘thuishaven’ heeft Avonda echter het land van Maas en Waal. Avonda faunabeheer werkt voor bedrijven, gemeenten, woningstichtingen en in sommige gevallen voor particulieren.

 

Meer over onze werkwijze
Eigen roofvogels

Menu