broedpreventie

Broedpreventie

Avonda Faunabeheer is gespecialiseerd in het broedvrij houden van (toekomstige) bouwterreinen. Om te voorkomen dat vogels gaan broeden op deze bouwrijpe terreinen, passen wij hier gebiedsbeheer toe. Ook zijn wij regelmatig actief in havengebieden zoals de Botlek, Europoort, Maasvlakte en Tweede Maasvlakte.

Gebiedsbeheer met hulp van honden

Gebiedsbeheer houdt kortweg in dat wij door middel van bijvoorbeeld onze roofvogels of jachthonden voorkomen dat vogels gaan nestelen en broeden op plaatsen die daar juist niet voor bedoeld zijn. Avonda Faunabeheer werkt met verschillende soorten jachthonden. Ieder type jachthond heeft zijn eigen specialiteit. De Engelse Springer Spaniëls bijvoorbeeld, worden ingezet op terreinen die al bebouwd zijn. Meeuwen nestelen graag tussen bouwmaterialen en de honden speuren deze plaatsen feilloos op. De Pointers zijn daarentegen weer erg geschikt voor grote open vlakten.

Deskundig advies

Voorafgaand aan een project bekijkt Avonda Faunabeheer altijd eerst met de projectleiders van het betreffende bouwproject welke werkzaamheden op welk moment plaats zullen vinden, of er eventueel alternatieven zijn en natuurlijk wat de grenzen van het terrein zijn. Soms kan het zo zijn dat het terrein eerst moet worden aangepast alvorens deze broedvrij kan worden gehouden. Met deze informatie en de kennis van het actuele broedvogelbestand ter plaatse, zal Avonda Faunabeheer adviseren om het terrein al dan niet broedvrij te gaan houden.

Meer weten over broedpreventie?

Wilt u meer informatie over het broedvrij houden van (bouw)terreinen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Menu