verjagen duiven overlast

Duiven verjagen

De duivenpopulatie in Nederland groeit schrikbarend snel. Duiven worden regelmatig gevoerd, ze kennen nauwelijks natuurlijke vijanden en ze planten zich snel voort. Door de toenemende hoeveelheid duiven, ontstaat er steeds meer duivenoverlast. Helaas is het weinig effectief om duiven te verjagen. De duiven zullen na het verjagen snel weer terugkeren en opnieuw overlast veroorzaken. Een manier om de overlast tegen te gaan is door de duiven te vangen. Avonda Faunabeheer is gespecialiseerd in het bestrijden en wegvangen van duiven in de zakelijke sector als, overheidsinstellingen, bedrijfspanden, terreinen en industriegebieden. Neem direct contact op voor een passend aanbod.

Duivenoverlast bij bedrijven en terreinen

Heeft u last van duiven rondom uw bedrijfspand of op uw bedrijventerrein? Dan is het raadzaam om snel te handelen, de risico’s die de uitwerpselen van duiven met zich meebrengen zijn geen pretje. Het is zonde om een extra kostenpost te moeten opnemen omdat uw bedrijfspand door de duif is beschadigd. Daarnaast wilt u natuurlijk een schone en veilige omgeving creëren voor uw klanten en werknemers. Duiven zijn gehecht aan hun omgeving en niet snel te verjagen. Schakel daarom een professionele duiven bestrijder in.

Waarom duiven bestrijden?

De uitwerpselen van duiven zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens. Zo kunnen de uitwerpselen en nesten besmet zijn met ziekteverwekkende organismen, waardoor ziektes als paratyfus, vogelmalaria en papegaaienziekte snel verspreid kunnen worden. Dit is de voornaamste reden van vogelwering.

Verontreiniging door duivenpoep

Naast de grote gezondheidsrisico’s die uitwerpselen van duiven met zich meebrengen, is een ander probleem de bevuiling van gevels, daken, dakgoten en ramen. Het ziet er niet alleen vies uit maar de bijtende uitwerking van de uitwerpselen kan ook ernstige schade toebrengen aan de materialen. Ook in dit geval heeft het geen zin om de duiven te verjagen. Nadat de duiven zijn verjaagd zullen ze gewoon weer terugkeren en verder gaan met bevuilen. Een oplossing is dan om de duiven te vangen met vangkooien.

Duivenoverlast op een rij

Omdat duiven een vaste slaapplaats hebben, concentreert de duivenoverlast zich vaak op of onder hun slaapplaats. De overlast uit zich vaak in de vorm van uitwerpselen:

  • Vervuiling (door nestbouw en uitwerpselen)
  • Stank rondom verblijfplaatsen
  • Besmetting en infecties door bacteriën
  • Imagoschade bij bedrijven en instellingen

Duiven verjagen heeft geen zin, dus het alternatief is…

Duiven laten zich niet makkelijk verjagen. Ze zijn behoorlijk gehecht aan hun omgeving en zodra de manier van verjaging stopt (bijv. met geluid, licht, roofvogels) zullen ze gewoon weer terugkeren. Een manier om de duivenoverlast te bestrijden is door de duiven te vangen. Deze oplossing zorgt ervoor dat de overlast in de omgeving geheel verdwijnt. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten over duiven vangen?

Wilt u meer informatie over duiven vangen, duivenoverlast of de bestrijding daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.