kippen verjagen

Kippen vangen

Omdat particuliere eigenaren van kippen en hanen regelmatig besluiten om hun dieren op willekeurige plaatsen los te laten, ontstaat er overlast in woonwijken. Het loslaten van de dieren dient meestal als makkelijke oplossing, zodra men van ze af wil maar niet weet wat ermee te doen. Avonda Faunabeheer kan deze kippen en hanen voor u vangen.

Kippen- en hanenoverlast

Zoals bij velen bekend kunnen hanen al vanaf 4 uur in de morgen kraaien. Wanneer de dieren loslopen kan dit zomaar een spontane en ongewenste wekker betekenen. Kippen en hanen die vrij rondlopen beschadigen bovendien tuinen door deze om te ploegen en jonge aanplant te vernielen. Avonda Faunabeheer kan de dieren vangen waardoor u verlost bent van alle overlast.Waarom kippen en hanen vangen?

Kippen en hanen kunnen voor verschillende vormen van overlast zorgen. Denk hierbij aan:

  • Geluidsoverlast door kraaiende hanen
  • Beschadigen van tuinen door kippen en hanen
  • Achterlaten van uitwerpselen
  • Gevaar voor de verkeersveiligheid door loslopende dieren

In bovenstaande gevallen is het raadzaam om de dieren te vangen.

Meer weten over kippen vangen?

Wilt u meer informatie over kippen vangen, kippenoverlast of de bestrijding daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees verder over onze werkwijze.