ganzen verjagen

Ganzen verjagen

Ganzen kunnen voor behoorlijk wat overlast zorgen. Om deze overlast te beperken, is het verstandig om de ganzen te verjagen. Dit is maatwerk en kan op verschillende manieren gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het wegvangen en/of verplaatsen van de ganzen.

Tamme ganzen verjagen

Tamme ganzen worden binnen de bebouwde kom vaak gezien als een leuke aanvulling op het woongenot. De dieren worden dan ook geregeld gevoerd door omwonenden van ganzenverblijfplaatsen. Omdat de gans geen natuurlijk vijand kent, kan de vogel zich gemakkelijk voortplanten waardoor de populatie in de loop van de tijd flink kan groeien. Tamme ganzen kunnen worden weggevangen en eventueel verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Ook kunnen de nesten (eieren) van de ganzen behandeld worden zodat de bestaande groep zich niet verder uitbreidt.

Overlast door tamme ganzen

De overlast die de tamme ganzen veroorzaken, zit hem vooral in de hoeveelheid dieren die zich in relatief kleine (bewoonde) gebieden ophouden. Hierdoor kan de volgende overlast ontstaan:

 • Er ontstaan problemen met de verkeersveiligheid door overstekende ganzen bij (snel)wegen
 • Ganzen richten vervuiling aan met hun uitwerpselen
 • Groepen ganzen kunnen aanzienlijke geluidsoverlast veroorzaken
 • Ganzen kunnen overlast veroorzaken bij recreatieparken (blauwalg)

Het meest effectief is de verwijdering van een hele populatie of het terugbrengen van de hoeveelheid ganzen naar een gewenst niveau en dit niveau vervolgens behouden.Wilde ganzen verjagen

De wilde gans neemt ieder jaar sterk in aantallen toe. De luchtvaart maar vooral ook akkerbouwers en beheerders van graslanden hebben te maken met toenemende overlast en grote economische schade als gevolg. Wilde ganzen kunnen schade aanrichten aan de economie én aan de natuur. Want er zijn inmiddels zoveel wilde ganzen, dat ook van schade aan de natuur sprake is.

Het verjagen (bestrijden) van wilde ganzen kan op de volgende manieren gebeuren:

 • Eieren rapen, schudden of behandelen met maïsolie
 • Groepen ganzen reduceren
 • Ruiende ganzen invangen
 • Verjagen/weren van grote groepen ganzen

Overlast door wilde ganzen

Wilde ganzen kunnen voor verschillende soorten overlast zorgen, het is daarom wijs om de ganzen in een vroegtijdig stadium te verjagen/bestrijden:

 • Er ontstaan problemen met de verkeersveiligheid door overstekende en laagvliegende ganzen
 • Wilde ganzen richten vervuiling aan met hun uitwerpselen
 • Groepen wilde ganzen kunnen aanzienlijke geluidsoverlast veroorzaken
 • Wilde ganzen kunnen de luchtvaart hinderen (en soms in gevaar brengen)
 • Wilde ganzen kunnen schade veroorzaken aan akkers en weiden

Meer weten over (wilde) ganzen verjagen?

Wilt u meer informatie over ganzen verjagen, ganzenoverlast of de bestrijding daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees verder over onze werkwijze.