kauwen overlast professioneel bestrijden

Kauwen overlast bestrijden

Ondervindt u overlast door kauwen? Er zijn verschillende opties om kauwen en de veroorzaakte overlast te bestrijden. Maar allereerst is het belangrijk om te achterhalen of de overlast die u ervaart ook daadwerkelijk door de kauw wordt veroorzaakt. Daarom focussen we op de specifieke kenmerken van de kauw, voordat we verder gaan op de veroorzaakte overlast. Maar nog belangrijker, de oplossing om ervan af te komen. Zo kunt u kauwen effectief bestrijden of kauwen verjagen.

Hoe ziet de kauw er precies uit?

Om er zeker van te zijn dat u de juiste vogel heeft gekoppeld aan de overlast, in het kort de kenmerken van de kauw. Kauwen komen vooral voor in (grote) groepen. Ze zoeken gezamenlijk naar voedsel en overnachten en nesten ook met de hele groep. Dit is dan ook een voornaamste reden dat kauwen veel overlast veroorzaken.

De kauw heeft een zwartgrijs verenkleed, met een duidelijke lichtgrijze nek. De ogen zijn het best te omschrijven als lichtblauw. De kauw heeft een hoogte tussen de 30 – 34 centimeter.

Zijn het toch geen kauwen die de overlast veroorzaken? Misschien zijn het dan kraaien of roeken. Ze lijken veel op elkaar maar zijn aan andere regels gebonden als het gaat om bestrijden of verjagen.

Wanneer wordt gesproken van kauwen overlast

De ondervonden overlast door kauwen kan uiteenlopend zijn. Over het algemeen gezien wordt er gesproken van overlast als er financiële of materiele schade wordt aangebracht of wanneer de leefbaarheid of gezondheid in gevaar komt.

Zo hebben akkerbouwers bijvoorbeeld overlast doordat kauwen gewassen vernielen, opeten of vervuilen met uitwerpselen. In dit geval wordt er gesproken van overlast en mag de kauw worden bestreden. Maar ook in woonwijken en zelfs steden veroorzaakt de kauw overlast. Door het vernielen van gazons of sportvelden, het vernielen van rieten daken of het verstoppen van schoorstenen. Ook geluidsoverlast valt onder de veroorzaakte overlast door kauwen. Het moet hier dan echter wel om aanhoudende geluidsoverlast gaan.

Wat kunt u zelf doen om kauwen overlast te bestrijden

De kauw is in veel gevallen beschermd bij wet. Dit is afhankelijk van uw locatie (landelijk of stedelijk) maar ook van de veroorzaakte overlast. In een ander blog artikel hebben we alle opties om zelf kauwen en kraaien te verjagen op een rijtje gezet.

Tijdens het broedseizoen zijn broedende kauwen altijd beschermd. Het is bij wet verboden om broedende vogels te verstoren. Wel is het mogelijk om voor en na het broedseizoen aanpassingen te maken waardoor de kauwen niet meer op die locatie kunnen broeden. Heeft u tijdens het broedseizoen veel overlast door kauwen? Overweeg dan om uw terrein broedvrij te houden. Zo weet u zeker dat werkzaamheden ongestoord kunnen plaats vinden.

Kauwen overlast professioneel bestrijden

Avonda Faunabeheer weert kauwen op een diervriendelijke, maar effectieve manier. Door het wegvangen van de kauwen en/of het aanbrengen van wering wordt de kauwen overlast voor u verleden tijd. Deze aanpak gaat verder dan de schrikmiddelen die u zelf kunt inzetten. Wij zorgen ervoor dat uw overlast gegarandeerd wordt aangepakt.

Wilt u meer informatie over kauwen verjagen, kauwen overlast of de bestrijding daarvan? Of heeft u vragen over het verkrijgen van een ontheffing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.