kauwen verjagen

Kauwen verjagen

Kauwen en kraaien zorgen steeds vaker voor (extreme) overlast. Vooral op plaatsen waar afval wordt verwerkt en/of opgeslagen is dit het geval, maar ook binnen woonwijken en op gebouwen vindt steeds vaker hinderlijke vervuiling door uitwerpselen en geluidsoverlast plaats. Door het verjagen van de kauwen kan deze overlast tijdelijk worden tegengegaan. Echter, kauwen laten zich niet makkelijk verjagen en keren snel weer terug. Het wegvangen is dan een goede oplossing.

Waarom kauwen verjagen?

Naast de ernstige vervuiling die kauwen bij woningen, kerken en ander gebouwen veroorzaken, zijn er nog een aantal andere problemen die de kraaiachtigen veroorzaken. Zo verspreiden kauwen diverse parasieten zoals vlooien en teken (ook in woningen en gebouwen) en bevat hun nestmateriaal vaak veel houtwormkevers. Dit alles, tezamen met de welbekende geluidsoverlast, maakt deze vogelsoort tot een steeds minder geliefd dier. Kauwen verjagen of vangen zijn dan enkele voorbeelden van oplossingen om het kauwenprobleem te bestrijden.

Overlast door kauwen op een rij

Kauwen veroorzaken verschillende vormen van (extreme) overlast:

  • Kauwen kunnen de voedselveiligheid in gevaar brengen door hun uitwerpselen
  • Kauwen kunnen rieten daken vernielen
  • Kauwen verspreiden houtwormkevers via hun uitwerpselen
  • Kauwen zorgen voor geluidsoverlast en stank in woonkernen
  • Kauwen kunnen verstoppingen veroorzaken van regenafvoerbuizen

De vervuiling van kauwen is ongekend. Alles wat zich rond hun slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo’s(!) uitwerpselen die de vogels elke avond opnieuw achterlaten. Het is daarom zeer verstandig om de kauwen zo snel mogelijk te weren.

Kauwen weren op een effectieve en diervriendelijke wijze

Avonda Faunabeheer weert kauwen op een diervriendelijke, maar effectieve manier. Door het wegvangen van de kauwen en/of het aanbrengen van wering wordt de kauwenoverlast voor u verleden tijd.

Meer weten over kauwen verjagen of vangen?

Wilt u meer informatie over kauwen verjagen, kauwenoverlast of de bestrijding daarvan? Of heeft u vragen over het verkrijgen van een ontheffing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.