verjagen duiven overlast

Duiven verjagen

De duivenpopulatie in Nederland groeit schrikbarend snel. Duiven worden regelmatig gevoerd, ze kennen nauwelijks natuurlijke vijanden en ze planten zich snel voort. Door de toenemende hoeveelheid duiven, ontstaat er steeds meer duivenoverlast. Helaas is het weinig effectief om duiven te verjagen. De duiven zullen na het verjagen snel weer terugkeren en opnieuw overlast veroorzaken. Een manier om de overlast tegen te gaan is door de duiven te vangen.

Waarom duiven bestrijden

De uitwerpselen van duiven zijn schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Zo kunnen de uitwerpselen en nesten besmet zijn met ziekteverwekkende organismen, waardoor ziektes als paratyfus, vogelmalaria en papegaaienziekte snel verspreid kunnen worden. Dit is de voornaamste reden van vogelwering. Bij het duiven bestrijden en tijdens het opruimen van de uitwerpselen is het daarom raadzaam om een mondkapje en handschoenen te dragen.

Verontreiniging door duivenpoep

Naast de grote gezondheidsrisico’s die uitwerpselen van duiven met zich meebrengen, is een ander probleem de bevuiling van gevels, daken, dakgoten en ramen. Het ziet er niet alleen vies uit maar de bijtende uitwerking van de uitwerpselen kan ook ernstige schade toebrengen aan de materialen. Ook in dit geval heeft het geen zin om de duiven te verjagen. Nadat de duiven zijn verjaagd zullen ze gewoon weer terugkeren en verder gaan met bevuilen. Een oplossing is dan om de duiven te vangen met vangkooien.

Duivenoverlast op een rij

Omdat duiven een vaste slaapplaats hebben, concentreert de duivenoverlast zich vaak op of onder hun slaapplaats. De overlast uit zich vaak in de vorm van uitwerpselen:

  • Vervuiling (door nestbouw en uitwerpselen)
  • Stank rondom verblijfplaatsen
  • Besmetting en infecties door bacteriën
  • Imagoschade bij bedrijven en instellingen

Duiven verjagen heeft geen zin, dus het alternatief is …

Duiven laten zich niet makkelijk verjagen. Ze zijn behoorlijk gehecht aan hun omgeving en zodra de manier van verjaging stopt (bijv. met geluid, licht, roofvogels) zullen ze gewoon weer terugkeren. Een manier om de duivenoverlast te bestrijden is door de duiven te vangen. Deze oplossing zorgt ervoor dat de overlast in de omgeving geheel verdwijnt. Lees meer over onze werkwijze.

Meer weten over duiven vangen?

Wilt u meer informatie over duiven vangen, duivenoverlast of de bestrijding daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.